Informácie

Termíny konania štátny skúšok AR 2015/2016

T E R M Í N Y

konania štátnych skúšok na Ústave sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove v akademickom roku 2015/2016

_________________________________________________________________________

Dátum

Študijný program

Vysokoškolský stupeň

4.5.2016

Verejné zdravotníctvo

Bc.

17.5.2016

Ošetrovateľstvo – odborná (praktická) skúška

Bc.

18.5.2016

19.5.2016

23.5.2016

Ošetrovateľstvo

Mgr.

24.5.2016

25.5.2016

Sociálna práca

Bc.

26.5.2016

27.5.2016

30.5.2016

Ošetrovateľstvo

Bc.

31.5.2016

1.6.2016

Sociálna práca

Mgr.

2.6.2016

3.6.2016

25.8.2016

Opravné štátne skúšky – II. kolo

Bc., Mgr.

26.8.2016

V Prešove dňa 3.9.2015

                                                                                                doc. Ing. Štefan Bugri, MPH, PhD.  

Prihlásiť