FAQ

Zmena hesla

Ak si chete zmeniť heslo, prípadne nahrať avatar k svojmu profilu:

1. kliknite si po prihlásení v hlavnom menu na položku "UŽÍVATEĽ". (1.)

2. Na pravej strane si kliknite na odkaz "upraviť profil" (2.)

3. Zadajte nové heslo do príslušných polí (3.) a Vaše nastavenie uložte.

zmena-hesla

zmena-hesla2

 

 

 

Prihlásiť