Informácie

Pozvánka na XI. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou

V prílohe nájdete pozvánku na XI. vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom „ZDRAVOTNÍCKE, SOCIÁLNE,EKONOMICKÉ A PRÁVNE PROBLÉMY MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN“ ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 24. októbra 2015 v Prešove

Prihlásiť