Informácie

Voľby do Akademického senátu VŠ sv. Alžbety

Akademický senát VŠZaSP sv. Alžbety. n o. v zmysle Štatútov VŠZaSP sv. Alžbety. n o. vyhlásil voľby do AS VŠZaSP sv. Alžbety. n o. na obdobie 2016 - 2020 na 11. februára 2016.

 

Akademický senát VŠZaSP sv. Alžbety. n o. predkladá zoznam kandidátov zamestnaneckej časti VŠZaSP sv. Alžbety. n o. a študentskej časti VŠZaSP sv. Alžbety. n o. ako boli navrhnutí na jednotlivých ústavoch a inštitútoch VŠZaSP sv. Alžbety.

Kandidáti študentskej časti VŠZaSP sv. Alžbety za Inštitút sv. Jána Pavla II. v Bratislave:

1.Veronika Schmidtová, poslucháčka MPCH 2. ročník denná forma

2. Dominik Kurina, poslucháč MPCH 2. ročník denná forma

3. Jana Iglarčíková, poslucháčka MPCH 1. ročník denná forma

Kandidáti zamestnaneckej časti VŠZaSP sv. Alžbety za Inštitút sv. Jána Pavla II. v Bratislave:

1. Mgr. Mgr. ThLic. Daniel Dian, pedagóg a podpredseda AS

2. RNDr. Mgr. Milica Páleniková, pedagóg

3. doc. PhDr. Mária Hardy, PhD., pedagóg

 

Kandidáti študentskej časti VŠZaSP sv. Alžbety za Ústav sociálnych vied v Bratislave

1. Juraj Bago, študent

2. Michal Uličný, študent

 

Kandidáti zamestnaneckej časti VŠZaSP sv. Alžbety za za Ústav sociálnych vied v Bratislave

1.doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD., pedagóg, predseda AS

2. doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., pedagóg

3. doc. Ing. PaedDr. Ferdinand Kubík, PhD., pedagóg

4. PhDr. Lucia Janechová, zamestnanec, členka AS

5. doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD., pedagóg a člen AS

 

Kandidáti študentskej časti VŠZaSP sv. Alžbety za Ústav zdravotníctva v Bratislave

1. Jaroslava Kubačková, študentka

 

Kandidáti zamestnaneckej časti VŠZaSP sv. Alžbety za Ústav zdravotníctva v Bratislave

1. Mgr. Katarína Plháková, zamestnanec

2. PhDr. Alica Galbavá, MHA, zamestnanec

3. Igor Kmiť, zamestnanec

Kandidáti študentskej časti VŠZaSP sv. Alžbety za Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch

1. Simona Bartková, študentka

2. Erika Kelleová, študentka

3. Martina Gutyanová, študentka

Kandidáti zamestnaneckej časti VŠZaSP sv. Alžbety za Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch

1. doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD., pedagóg a podpredseda AS

2. PhDr. Szilvia Buzalová, zamestnanec

3. PhDr. Ľubica Ďurišová Vanková, PhD. zamestnanec

4. PhDr. Zuzana Nagy Gažová, zamestnanec

5. PhDr. Lívia Kollárová, PhD., zamestnanec

 

Kandidáti študentskej časti VŠZaSP sv. Alžbety za Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešov

1. Ing. Janka Pavlovičová Ivašková, študentka

 

Kandidáti zamestnaneckej časti VŠZaSP sv. Alžbety za Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešov

1. PhDr. Alžbeta Čuríková, PhD., pedagóg                                                             2. PhDr. Anna Murgová, PhD., pedagóg

3. MUDr. Július Zbyňovský, pedagóg a člen AS                                                       

                                                                 

                                                                      

Mgr.Mgr. ThLic. Daniel Dian                                     doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. v.r.

podpredseda AS VŠZaSP sv. Alžbety                           predsedníčka AS VŠZaSP sv. Alžbety

V Bratislave 5. februára 2016

 


 

 

VOLEBNÉ KOMISIE a ČAS KONANIA VOLIEB

do AS VŠZaSP sv. Alžbety 11. februára 2016

 

Akademický senát VŠZaSP sv. Alžbety. n o. predkladá zoznam členov volebných komisií ako boli vymenovaní na jednotlivých ústavoch a inštitútoch VŠZaSP sv. Alžbety.

VOLEBNÁ KOMISIA NA INŠTITÚTE MISIJNEJ PRÁCE A TROPICKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SV. JÁNA PAVLA II. V BRATISLAVE:

Mgr. Mária Tóthová, predsedníčka volebnej komisie

Mgr. Mário Jančovič (pedagóg), podpredseda volebnej komisie za zamestnaneckú časť            

Romana Kucejová (denná študentka 1. ročnika MCHP)podpredseda volebnej komisie za študentskú časť

ČAS a MIESTO KONANIA VOLIEB:

11:00     -     15:00   hod.v budove Inštitútu č. B, na ulici Pod brehmi 4/A v miestnosti č. 203 (kancelária Katedry misiológie – 2. poschodie)

        

VOLEBNÁ KOMISIA NA ÚSTAVE SOCIÁLNYCH VIED V BRATISLAVE

Katarína Feketeová, predsedníčka volebnej komisie

Mgr. Soňa Ballonová, podpredseda volebnej komisie za zamestnaneckú časť      

Michaela Osvaldová, podpredseda volebnej komisie za študentskú časť

 

ČAS a MIESTO KONANIA VOLIEB:

11:00   -   15:00   hod. v budove rektorátu VŠZaSP sv. A., Nám. 1. mája č. 1 v miestnosti F.

 

 

VOLEBNÁ KOMISIA NA ÚSTAVE ZDRAVOTNÍCTVA V BRATISLAVE

doc. PhDr. Eliška Knošková, PhD., predsedníčka volebnej komisie

Mgr. Andrea Pavlíková, podpredsedníčka volebnej komisie za zamestnaneckú časť

Mgr. Lucia Šabaničová, podpredsedníčka volebnej komisie za študentskú časť

 

ČAS a MIESTO KONANIA VOLIEB:

10:00 – 14:00 hod. v budove rektorátu VŠZaSP sv. A., Nám. 1. mája č. 1 v miestnosti č. 309.

 

 

 

Volebná komisia na Inštitúte zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch

RNDr. Mária Moravčíková, PhD. predsedníčka volebnej komisie

Ing. Ladislav Sloboda, podpredseda volebnej komisie za zamestnaneckú časť              

Gabriela Mészárošová, podpredsedníčka volebnej komisie za študentskú časť

 

ČAS a MIESTO KONANIA VOLIEB:

10:00   - 13:00 hod. v budove Inštitútu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky na ulici Slovenskej 11 A, v Seminárnej miestnosti.

Volebná komisia na Inštitúte sociálnych vied a zdravotníctva bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove

Mgr. Monika Dancáková, predsedníčka volebnej komisie

Ing. Jozef Chovanec, PhD., podpredseda volebnej komisie za zamestnaneckú časť              

Bc. Jana Ferková, podpredseda volebnej komisie za študentskú časť

ČAS a MIESTO KONANIA VOLIEB:

9:30 – 13:00 hod.v budove Inštitúte sociálnych vied a zdravotníctva bl. Pavla Petra Gojdiča na ulici Jilemnického 1/Av miestnosti č. 1B

 

 

 

Mgr.Mgr. ThLic. Daniel Dian                                     doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. v.r.

podpredseda AS VŠZaSP sv. Alžbety                           predsedníčka AS VŠZaSP sv. Alžbety

V Bratislave 5. februára 2016

 

Prihlásiť