Informácie

Základné informácie pre školský rok 2015 / 2016

Informácie – ÚSVaZ bl. P. P. Prešov

 

  1. Začiatok akademického roka 2015/16

ZS:   prednášky                    14.9.2015 – 12.12.2015

ZS:   skúškové obdobie       14.12.1015 – 6.2.2016

LS:   prednášky                       8.2.2016 -   7.5.2016

LS: skúškové obdobie           9.5.2016 - 30.6.2016

  1. Podmienky prijatia na štúdium na ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove (vložiť naskenovaný opravený materiál, ktorý tam bol predtým, než ste prvýkrát opravili stránku)
  2. Slávnostná promócia absolventov

Dňa 9.10.2015 (piatok) o 13,00 hod. sa koná v budove Okresného úradu Prešov na Námestí mieru 3, slávnostná promócia absolventov študijných programov; Sociálna práca, Ošetrovateľstvo, LVM a rigorózantov študijného programu SP.

  1. VENI SANCTE k zahájeniu nového AR 2015/2016

Dňa 16.10.2015 (piatok) o 10,00 hod. sa koná v kaplnke ÚSVaZ bl. P. P. Prešov (Jilemnického ul. 1/A)   k zahájeniu nového akademického roka VENI SANCTE spojenú so sv. omšou. Po jej ukončení sa bude v učebni 1/A konať slávnostná imatrikulácia.

  1. Prednáška prof. PhDr. Mgr. Pavla Műhlpachra, Ph.D.

Dňa 22.10.2015 v čase od 8,00 h do 14,00 h sa uskutoční prednáška prof. PhDr. Mgr. Pavla Mühlpachra, Ph.D., ktorá bude venovaná školiteľom záverečných prác a zameraná na problematiku vedenia bakalárskych, diplomových a dizertačných prác v novom systéme IMRAD. Prednáška je len pre pedagogických zamestnancov Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

  1. XI. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou konaná v dňoch 23.-24.10.2015 v Prešove

  2. Termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2015/2016

Prihlásiť